pixel

Коя термопомпа ми подхожда най-добре?

Hoval

Термопомпите се налагат като устойчиво решение за отопление и охлаждане. За да намерите подходящата термопомпа за Вашия проект или дом, нека бързо да преминем през най-важната информация за трите най-често срещани вида термопомпи.

Устойчивите решения за отопление са на мода. Все повече нови сгради интегрират в ОВК системите си термопомпи, които използват възобновяеми природни ресурси като земя, вода и околен въздух, и ги превръщат в топлинна енергия. Също така все повече стари отоплителни системи се обновяват с нови термопомпени инсталации. Необходима е само малко електрическа енергия, а в комбинация с фотоволтачна система, тази енергия може да бъде генерирана по екологосъобразен и изключително икономичен начин.

Кой от трите най-често срещани вида термопомпи е най-подходящ за вашия дом или проект? Това зависи от различни фактори.

1) Геотермална термопомпа
Геотермалната термопмопа може да използва енергията на водата или на земята, затова се разделя на два типа:

С хоризонтални земни колектори:

Hoval

Повърхностно разположените колектори в почвата са рентабилната алтернатива на геотермалната термопомпа. Една средно голяма еднфамилна къща например изисква такава повърхност от най-малко 300 m², а тръбопроводите се разполагат на дълбочина от 1,2-1,5 метра. Тази термопомпа е много ефективна по време на работа. Слънцето и дъждът загряват горния слой на земята и по този начин водата, която тече през колекторите, е между 2°С и 12°С градуса и пренася загрятата вода до термопомпата.

С вертикални сондажи:

Hoval

За стандартна еднофамилна къща генерирането на топлина с използването на сондажи изисква дълбочина от около 200 метра. При определени обстоятелства това може да се раздели на два сондажа по 100 метра всеки. Първоначалната инвестиция обаче е по-трудоемка и изисква сравнително голям ресурс от около 100-150 лв на метър. Поради ниските колебания на температурата на топлоизточника (между 10°С и 14°С ),  този вид термопомпи са много ефективни. Преди да се пристъпи към сондажи е добре да бъде направен анализ на почвените условия  от геолог.

2) Термопомпа вода-вода

Hoval

Този вид термопомпи използва за топлоизточник подпочвените води, които имат температура между 8°С и 10°С. Нивото и постоянният дебит на водата са от изключителна важност и трябва да бъдат проверени, преди да се пристъпи към реализиране на системи от този вид. Подобно на термопомпите, изискващи сондажи, тук също изграждането на кладенците е свързано с по-високи първоначални разходи. За да се прецени възможността за използване на подземните води е добре да бъде направена консултация с геолог.

3) Термопомпа въздух-вода

Hoval

Термопомпите въздух-вода са особено популярни в последните години. Малко над 70% от всички домакинства с термопомпени инсталации използват термопомпа въздух-вода. За разлика от термопомпите вода-вода и земя-вода, тук не се изискват допълнителни разходи за изграждане на външната мрежа. Топлината се генерира от външно тяло, което трябва се инсталира на открито. Благодарение на бързата, лесна и евтина инсталация, термопомпата въздух-вода е подходяща също и за реновация на сгради.

В днешно време въздушните термопомпи работят и при много ниски външни температури със сравнително добър коефициент. Технологиите в тази област се усъвършенстват с бързи темпове. Външните тела на тези термопомпи имат различни  шумови емисии, затова трябва да се избере правилното място за разполагането им или да се заложи на термопомпа с изключително нисък шум.

Бърз преглед на всички термопомпи:

Геотермална термопомпа
колектор 2 до 12 градуса
отвор 10 до 14 градуса
+ постоянна температура на топлоизточника;
+ изключително ниска консумация на ел. енергия;
+ отопление/топла вода.
– сондажите са свързани с високи разходи;
– за хоризонталните колектори се изисква голяма площ.
Термопомпа вода-вода
8 до 12 градуса
+ постоянен източник на топлина;
+ спестява на място;
+ изключително ниска консумация на ел. енергия;
+ отопление/топла вода.
– кладенците са свързани с високи разходи;
– необходима е геоложка консултация.
Термопомпа въздух-вода
– 16 до 15 градуса
+ достъпни;
+ лесен и евтин монтаж;
+ спестяване на място;
+ отопление/охлаждане/топла вода;
+високоефективна.
– по-ниска ефективност;
– повишени шумови емисии.

Експертно консултиране

Дори ако вече сте прочели много за термопомпите в интернет, препоръчваме Ви да получите професионално мнение на експерт. Свържете се с Hoval и вземете най-доброто решение за Вашия проект или дом.

0700 20 755 , www.hoval.bg, [email protected]

Може да харесате още...