pixel

Системно ОВК решение за завод Kostal от Hoval – комфортни условия с високоефективни системи

Реконструкцията на модерния високотехнологичен завод Kostal в Пазарджик изискваше и модерна високотехнологична система за поддържане на добър микроклимат. Това бе осигурено от цялостното системно решение на Hoval.

Системното ОВК решение от Hoval включва:
– децентрализирани климатични апарати;
– TopVent® DKV 9 – 10 бр.;
– TopVent® MK 9 – 7 бр.;
– високоефективен кондензен котел UltraGas® 1700D – 1 бр.;
– контролна система Top Tronic® C – 1 бр.

TopVent DHV

Благодарение на цялостно системно решение, чрез използването на покривни климатични вентилационни апарати TopVent® бе спестено място във вътрешния обем на халето, защото няма въздуховодна мрежа и бе олекотен товарът на покривната конструкция. 17 покривни апарата, разположени така, че да обособяват отделни зони в завода, ще подържат равномерно затоплено помещение, без загуба на топлина през покрива, без усещане за течение в работната зона.

TopVent MK

Благодарение на възможността за гъвкав монтаж, заводът се запълва поетапно, като само заетите производствени площи се климатизират с част от проектираните покривни апарати. Това спестява първоначална инвестиция, без да се лишават от комфорт вече обитаемите зони.

На следващ етап ще бъдат монтирани покривни апарати за съответните зони, тъй като системата дава тази гъвкава възможност за надграждане. Това позволява и облекчение на бюджета, тъй като инвестицията може също да бъде изпълнена на няколко етапа, според нуждите. Прецизният микроклимат е осигурен от контролната система TopTronic®C, която чрез 16 сензора следи за равномерното  разпределение на топлината в целия обем. Равномерното разпределение на въздуха се гарантира и от патентованата система AirInjector®, с която са оборудвани всички покривни апарати Topvent и RoofVent. Благодарение на правилното разпределение на въздуха, топлият въздух, загрят в покривния апарат, се сваля успешно в работната зона, дори и при монтаж на апарата на 20-25 метра височина, без да се усеща течение в работната зона, но с равномерно затопляне и комфорт.

Към децентрализираната система с покривни апарати са свързани два кондензни сдвоени котела UltraGas®, които благодарение на високата си ефективност 97,9% осигуряват икономична работа за затопляне на топлоносителя към покривните апарати, както и за затопляне на водата за битови нужди.

Така системното решение бе завършено като едно добро, ефективно и икономично решение за отопление, охлаждане и топла вода.

Системно решение за отопление, охлаждане и вентилация на производствени сгради:

.

Може да харесате още...