Комбинирани котли на дърва или пелети

Bisolid Saver C

Bisolid Saver C – удобно, лесно и изгодно!

Bisolid идват на българския пазар, за да задоволят нарастналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по- висока ефективност и съответно по-ниска цена на отоплението.

Котлите от серия Bisolid SAVER C са оборудвани с допълнителна предна врата, пелетна горелка и табло за управление, като бързо и лесно (за по-малко от една минута) се преминава от дърва към пелети и обратно. Горелките Bisolid изгарят дървесни пелети Ø 6-8 mm, категория EN plus A1.

По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ).

Възможност за ползване на кредит енергийна ефективност по програма REECL.

Котлите от серия Saver са тествани по стандарт EN 303-5 и отговарят на изискванията му.

Bisolid Saver C

– В котлите от модел Bisolid Saver C има възможност за изгаряне на дърва за огрев с дължина до 400 mm и на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци

Bisolid Saver C

– Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като се гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания;

– Котлите са стандартно оборудвани с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, с което се осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност;

– Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;

Bisolid Saver C

– Пелетната горелка Bisolid е напълно автоматизирана – запалване, следене на пламъка, спиране на горивния процес по специален алгоритъм, включващ продухване. То осигурява почистване на горивната камера, което гарантира лесно и безопасно запалване. Има интуитивен LCD дисплей за лесна работа със светлинна индикация на активните функции;

– Новото по-съвършено управление на горивния процес, изразено в спрегнато модулиране на горивото и въздуха, гарантира висока ефективност и икономия на гориво. Управлението осигурява запалване и стартиране на горелката при максимална мощност, за бързо достигане на желаните параметри, след което започва същинското модулиране. При горелките със степенно регулиране, за да се постигне този ефект е необходима ръчна намеса;

– Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация;

– Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия;

– Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон;

– Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор;

– Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя;

–  Възможност за управление на димосмукателен вентилатор, който улеснява решаването на проблеми с тягата на комина и безопасната работа на съоръжението;

– Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя;

– Възможност за старт и стоп чрез gsm модул – опция.

Bisolid Saver C

www.bisolid.bg

Може да харесате още...