pixel

Bisolid – комбинирани котли на дърва и пелети от Ерато

През изминалото десетилетие все по-често, както у нас, така и в световен мащаб се говори за алтернативни източници на енергия и енергийна ефективност. А непрекъснатото покачване на цените на течните горива, природния газ, пропан бутана и въглищата водят до повишаване на цените на останалите енергийни носители. Тогава съвсем логична е нарастващата активност на инвеститори и потребители относно, използването на безспорния потенциал на алтернативните енергийни източници, в частност дървата и дървесните пелети. Какво да изберем – удобството, което имаме при горива, позволяващи автоматизиране на горивния процес, като природен газ, нафта, електричество и пелети или ниските месечни разходи при отопление с дърва? Със сигурност, логичният отговор е чисто и комфортно отопление, при възможно най-ниска цена. За да покрият тези нужди, на пазара се появиха комбинираните котли на дърва и/или пелети Bisolid. И четирите варианта от серията са изключително търсени, защото предлагат възможност за избор, според нуждите и възможностите на всеки.

Котлите SAVER W са специализирани за дърва, но е стандартно конструиран и за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID. Този модел е предназначен за отопление на едно- или двуетажни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Котлите SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка и табло за управление. Възможно е бързо и лесно (за по-малко от една минута) преминаване от дърва към пелети и обратно. Горелките BISOLID са предназначени само за водогрейни котли BISOLID, изгарят дървесни пелети (Ø 6-8 mm, категория EN plus A1).

Предимства на Bisolid SAVER W и SAVER C

* По-високата им ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се дължи на по-голямата топлообменна площ на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа.
* Надеждната, компактна и опростена конструкция на котлите позволява изгарянето на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление.
* Възможност за изгаряне на някои видове селскостопански, строителни и индустриални отпадъци – клони от дървета, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки, кори, изрезки, кашони, дъски, брикети и въглища.
*  Увеличеният обем на бункера за гориво гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания.
*  Котлите са стандартно оборудвани с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, с което се осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и възможност за промяна на топлинната мощност в широк диапазон.
* Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка.
* Котелът покрива европейските норми и изисквания за екологичност.

Технически данни на SAVER W
SAVER W 25 SAVER W 40
 Вид гориво дърва дърва
 Номинална топлинна мощност kW 25 40
 Работно налягане MPa 0,2 0,2
 КПД % 86 86
 Обем на бункера l 79 106
 Воден обем l 70 100
 Тегло kg 237 285
 Дължина mm 920 920
 Височина mm 900 1100
 Ширина mm 720 720
Технически данни на SAVER C
SAVER C 25 SAVER C 40
 Вид гориво дърва пелети дърва пелети
 Номинална топлинна мощност kW 25 25 40 35
 Работно налягане MPa 0,2 0,2 0,2 0,2
 КПД % 86 91 86 91
 Обем на бункера l 79 79 106 106
 Воден обем l 70 70 100 100
 Тегло kg 253 253 301 301
 Дължина mm 1260 1260 1260 1260
 Височина mm 900 900 1100 1100
 Ширина mm 720 720 720 720

Котлите от серията SAVER A до момента нямат аналог на българския пазар. Те са снабдени с постоянно монтирана пелетна горелка BISOLID и според конкретните нужди на потребителя, без допълнително преустройство, изгарят дърва или дървесни пелети (Ø 6-8mm, категория EN plus A1). Горелката BISOLID, предназначена само за водогрейни котли BISOLID, дава възможност за запалване на дървата в бункера за гориво. И този модел също е с висока ефективност благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ) и позволява изгарянето на дърва с дължина до 400 mm, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление.

Котлите от серията COMFORT са секционни, чугунени, водогрейни котли за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm) или на дърва. Предназначени са за отопление на малки фирмени и битови обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Чугунената конструкция на котела гарантира дълготрайна и надеждна работа на изделието, а с пелетната горелка BISOLID – висока ефективност и ниски нива на вредни емисии. Котелът е разработен за потребители търсещи високо качество, ниска цена на отоплението и независимост от вида на използваното гориво.Стандартната окомплектовка с пелетна горелка BISOLID, дава възможност за бърза и лесна промяна на използваното гориво – дърва или дървесни пелети, според конкретните нужди на потребителя.

Предимства на моделите SAVER C, SAVER A и COMFORT
* Пелетните горелки BISOLID са напълно автоматизирани – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа.
* Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво.
* Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация.
* Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия.
* Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон.
* Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор.
* Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя.
* Възможност за управление на димосмукателен вентилатор.
* Оптимизация на работата в зависимост от инертността на сградата и системата.
* Безшумна работа и ниска консумация на ел. мощност.
* Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя.

Технически данни на SAVER A
 Вид гориво дърва пелети дърва пелети
 Номинална топлинна мощност kW 25 25 40 35
 Работно налягане MPa 0,2 0,2 0,2 0,2
 КПД % 86 91 86 91
 Обем на бункера l 79 79 106 106
 Воден обем l 70 70 100 100
 Тегло kg 253 253 301 301
 Дължина mm 1260 1260 1260 1260
 Височина mm 900 900 1100 1100
 Ширина mm 720 720 720 720
Технически данни на COMFORT
COMFORT 03 COMFORT 04 COMFORT 05
 Брой секции 3 3 4 4 5 5
 Вид гориво пелети дърва пелети дърва пелети дърва
 Номинална топлинна мощност kW 18 20 24 25 30 32
 КПД % 90 75-81 89 75-80 89 75-80
 Работно налягане MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
 Тяга на комина Pa 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20
 Обем на бункера l 33.7 33.7 49 49 64.3 64.3
 Воден обем l 19.4 19.4 23.8 23.8 28.2 28.2
 Тегло kg 203 187 237 221 271 255
 Дължина mm 976 636 1076 736 1176 836
 Височина mm 1053 1053 1053 1053 1053 1053
 Ширина mm 490 490 490 490 490 490

За контакти и повече информация – www.bisolid.eu.

Може да харесате още...