Bisolid – комбинирани котли на дърва и пелети от Ерато

През изминалото десетилетие все по-често, както у нас, така и в световен мащаб се говори за алтернативни източници на енергия и енергийна ефективност. А непрекъснатото покачване на цените на течните горива, природния газ, пропан бутана и въглищата водят до повишаване на цените на останалите енергийни носители. Тогава съвсем логична е нарастващата активност на инвеститори и потребители относно, използването на безспорния потенциал на алтернативните енергийни източници, в частност дървата и дървесните пелети. Какво да изберем – удобството, което имаме при горива, позволяващи автоматизиране на горивния процес, като природен газ, нафта, електричество и пелети или ниските месечни разходи при отопление с дърва? Със сигурност, логичният отговор е чисто и комфортно отопление, при възможно най-ниска цена. За да покрият тези нужди, на пазара се появиха комбинираните котли на дърва и/или пелети Bisolid. И четирите варианта от серията са изключително търсени, защото предлагат възможност за избор, според нуждите и възможностите на всеки.

Котлите SAVER W са специализирани за дърва, но е стандартно конструиран и за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID. Този модел е предназначен за отопление на едно- или двуетажни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Котлите SAVER C са оборудвани с допълнителна предна вратичка, пелетна горелка и табло за управление. Възможно е бързо и лесно (за по-малко от една минута) преминаване от дърва към пелети и обратно. Горелките BISOLID са предназначени само за водогрейни котли BISOLID, изгарят дървесни пелети (Ø 6-8 mm, категория EN plus A1).

Предимства на Bisolid SAVER W и SAVER C

* По-високата им ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се дължи на по-голямата топлообменна площ на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа.
* Надеждната, компактна и опростена конструкция на котлите позволява изгарянето на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление.
* Възможност за изгаряне на някои видове селскостопански, строителни и индустриални отпадъци – клони от дървета, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки, кори, изрезки, кашони, дъски, брикети и въглища.
*  Увеличеният обем на бункера за гориво гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания.
*  Котлите са стандартно оборудвани с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, с което се осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и възможност за промяна на топлинната мощност в широк диапазон.
* Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка.
* Котелът покрива европейските норми и изисквания за екологичност.

Технически данни на SAVER W
SAVER W 25SAVER W 40
 Вид гориводървадърва
 Номинална топлинна мощностkW2540
 Работно наляганеMPa0,20,2
 КПД%8686
 Обем на бункераl79106
 Воден обемl70100
 Теглоkg237285
 Дължинаmm920920
 Височинаmm9001100
 Ширинаmm720720
Технически данни на SAVER C
SAVER C 25SAVER C 40
 Вид гориводървапелетидървапелети
 Номинална топлинна мощностkW25254035
 Работно наляганеMPa0,20,20,20,2
 КПД%86918691
 Обем на бункераl7979106106
 Воден обемl7070100100
 Теглоkg253253301301
 Дължинаmm1260126012601260
 Височинаmm90090011001100
 Ширинаmm720720720720

Котлите от серията SAVER A до момента нямат аналог на българския пазар. Те са снабдени с постоянно монтирана пелетна горелка BISOLID и според конкретните нужди на потребителя, без допълнително преустройство, изгарят дърва или дървесни пелети (Ø 6-8mm, категория EN plus A1). Горелката BISOLID, предназначена само за водогрейни котли BISOLID, дава възможност за запалване на дървата в бункера за гориво. И този модел също е с висока ефективност благодарение на стоманената, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ) и позволява изгарянето на дърва с дължина до 400 mm, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление.

Котлите от серията COMFORT са секционни, чугунени, водогрейни котли за изгаряне на дървесни пелети (Ø 6-8 mm) или на дърва. Предназначени са за отопление на малки фирмени и битови обекти, както и за подгряване на битова гореща вода. Чугунената конструкция на котела гарантира дълготрайна и надеждна работа на изделието, а с пелетната горелка BISOLID – висока ефективност и ниски нива на вредни емисии. Котелът е разработен за потребители търсещи високо качество, ниска цена на отоплението и независимост от вида на използваното гориво.Стандартната окомплектовка с пелетна горелка BISOLID, дава възможност за бърза и лесна промяна на използваното гориво – дърва или дървесни пелети, според конкретните нужди на потребителя.

Предимства на моделите SAVER C, SAVER A и COMFORT
* Пелетните горелки BISOLID са напълно автоматизирани – запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера. Имат интуитивен LCD дисплей за лесна работа.
* Автоматичната настройка на количеството въздух и гориво съобразно избраната от потребителя температура, осигурява висока ефективност на съоръжението при минимален разход на гориво.
* Горивна камера от жароустойчива стомана, гарантираща надеждна и дългосрочна експлоатация.
* Автоматична модулация на горивния процес, намаляваща броя на спиранията и запалванията, респективно консумацията на гориво и ел. енергия.
* Възможност за регулиране на температурата на топлоносителя в широк диапазон.
* Възможност за работа със стаен термостат и седмичен програматор.
* Управление на циркулационна помпа според температурата на топлоносителя.
* Възможност за управление на димосмукателен вентилатор.
* Оптимизация на работата в зависимост от инертността на сградата и системата.
* Безшумна работа и ниска консумация на ел. мощност.
* Защити от обратен огън и самозапалване на горелката, както и от замръзване на топлоносителя.

Технически данни на SAVER A
 Вид гориводървапелетидървапелети
 Номинална топлинна мощностkW25254035
 Работно наляганеMPa0,20,20,20,2
 КПД%86918691
 Обем на бункераl7979106106
 Воден обемl7070100100
 Теглоkg253253301301
 Дължинаmm1260126012601260
 Височинаmm90090011001100
 Ширинаmm720720720720
Технически данни на COMFORT
COMFORT 03COMFORT 04COMFORT 05
 Брой секции334455
 Вид горивопелетидървапелетидървапелетидърва
 Номинална топлинна мощностkW182024253032
 КПД%9075-818975-808975-80
 Работно наляганеMPa0,40,40,40,40,40,4
 Тяга на коминаPa15-2015-2015-2015-2015-2015-20
 Обем на бункераl33.733.7494964.364.3
 Воден обемl19.419.423.823.828.228.2
 Теглоkg203187237221271255
 Дължинаmm97663610767361176836
 Височинаmm105310531053105310531053
 Ширинаmm490490490490490490

За контакти и повече информация – www.bisolid.eu.


Вижте също...