pixel

Смесителна група M3V HE-V на Екотерм Проект

ecotherm

Смесителната група M3V HE-V с електронна циркулационна помпа, предлагана от италианската компания EMMETI SpA, е идеалното решение както за независими, така и за централизирани смесени (лъчисти подови панели + радиатори/вентилаторни конвектори) системи. В този случай предимствата на централизирана система са идеално съчетани с удобството на системата за контрол на климата, независимо управлявани във всяка точка на използване. Смесителната система позволява точното балансиране на нискотемпературната система в съответствие с проектните спецификации или с термостатична глава за управление с фиксирана точка (само отопление), или електрически сервомотор за управление на климата (отопление и/или охлаждане), реагиращ на всяка промяна в потока или излъчването на топлина и поддържане постоянна температурата на флуида в системата с лъчистите панели.

ecotherm

Характеристики:
– максимална температура на първи кръг: 90°C;
– максимално работно налягане: 6  bar;
– Δpmax на първи кръг: 1 bar;
– вторичен диапазон на регулиране (регулиране с фиксирана точка): 20 ÷ 65°C;
– обменна топлинна мощност (с ΔT=7°C и Δp=0,25 bar): 11kW с байпас в позиция „0“; 14kW с байпас в позиция „5“;
– пад на налягане на смесителния вентил: Kv 2,5;
– Kv с байпасен клапан в отворено положение: max 6;
– размер на колектор Topway: 1”;
– присъединителни размери: главна резба: G 1” или 1”1/4, външна резба;
– скала на термометрите: 0 ÷ 80°C.

ecotherm

Устройство на смесителна група M3V:
– смесителен вентил с резба M30 x 1,5, предвиден за монтаж на термостатична глава с потопяема сонда от 20 до 65°C или на eлектрическа задвижка (главата и задвижката не са включени в доставката);
– калибровъчен байпасен вентил;
– окабелена циркулационна помпа Wilo Hu15/6 (три позиционен кабел L=500 mm) за модел M3V-F или окабелена електронна циркулационна помпа Wilo E25/1-5 (три позиционен кабел L=1000 mm) за модел M3V-V;
– сонда за входяща температура;
– контролни термометри с обхват от 0 до 80°C;
– вентили за свръхналягане (от 0,1 до 0,6 bar) – 2 бр;
– балансиращ спирателен вентил;
– автоматичен обезвъздушител 1 ½”;
– кран за пълнене и източване с  предпазна капачка, регулируем за настройка;
– спирателни вентили за циркулационната помпа.

Смесителната група може да се окомплектова с:
– термостатична глава с потопяема сонда;
– 3-точков електрически сервомотор;
– 0-10V DC електрически сервомотор.

Устройството е в комплект с електронна циркулационна помпа и трябва да се комбинира с метална кутия, доставена отделно, за правилен вграден монтаж. Веднъж монтирани в метални кутии с дълбочина само 11 сm, модулите изискват само водопроводни връзки към източника на топлина и електрически връзки, което драстично намалява необходимото време и възможни грешки при монтажа.

Floor Control Unit HE за регулиране на отоплението в системи с висока и ниска температура

Това решение на EMMETI SpA представлява регулиращ и разпределителен блок за системи за нискотемпературно отопление и/или охлаждане и смесени системи с две температурни нива (радиаторно отопление + лъчисти панели). Смесителната система с контрол по фиксирана точка и електрически сервомотор реагира на всяка промяна на потока и на излъчваната топлина и поддържа постоянна температурата на течността в лъчистите панели на системата.

Блокът се доставя окомплектован с циркулационна помпа и трябва да се комбинира с метална кутия, закупена отделно, за правилен монтаж на стена. Накрая блокът трябва да се окомплектова с монтирането на термостатична глава със сензор за дистанционно управление (за работа по фиксирана точка само при режим отопление) или с електрически сервомотор (плаващ 3-точков или модулиращ 0-10VDC), комбиниран с температурен контролер за отопление и/или охлаждане.

ecotherm

Устройство:
– подаващ профилен колектор за подова система с дебитомери;
– подаващ профилен колектор за радиаторна система/вентилаторни конвектори със секретни вентили;
– връщащ профилен колектор за радиаторна система/ вентилаторни конвектори, предназначен за монтиране на термоглави с електрически задвижки;
– връщащ профилен колектор за подова система, предназначен за монтиране на термоглави с електрически задвижки;
– закрепващи скоби за профилните колектори;
– смесителен вентил с термостатична глава и потопяема сонда от 20 до 65°C (за контрол по фиксирана точка, само за отопление, доставя се отделно);
– байпасен калибриращ вентил;
– електронна циркулационна помпа Wilo Yonos Para RS 15/6-жична (три-полюсен кабел с дължина L = 1000 mm);
– сонда за подаващата вода;
– контролни термометри от 0 до 80°C;
– кутия с предпазен термостат за ниска температура за окабеляването на циркулационната помпа (опция) или 1 основен блок 6Т за термоглави с електрически задвижки (опция);
– вентил за свръхналягане (от 0,1 до 0,6 bar) за високотемпературните зони;
– спирателен и балансиращ секретен вентил;
– автоматичен обезвъздушител ½”;
– кранове за пълнене с холендри и предпазна капачка;
– секретни вентили на циркулационната помпа;
– комплект вентили (опция);
– боядисана никелирана кутия (купува се отделно);
– смесителен вентил с 3-точков електрически сервомотор или 0-10 VDC (версия за температурен контрол, доставя се отделно);
– термоглава с електрическа задвижка (опция).

Режими на работа

Смесителната система с контрол по фиксирана точка и управление на термостатична (само за отопление) или с температурен контрол и електрически сервомотор (за отопление и/или охлаждане) реагира на всякакви промени на дебита или на излъчваната топлина и поддържа постоянна температурата на флуида в подовата система.

Работа със смесване с използване на регулируем байпас

ecotherm

При използване на системата за смесване температурата на подаващата вода в системата за подово отопление (смесена вода с ниска температура) се регулира по фиксираната точка посредством един смесителен вентил на термостатичната глава с дистанционен температурен сензор. Сензорът за температура с капилярна тръбичка 9, вкарана в корпуса на вентила, определя температурата на течността след  циркулационната помпа, като я поддържа на стойността, зададена с копчето на главата (от 20 до 65°C). Като се действа с калибриращия и байпасния вентил 7, е възможно да се регулира байпасния поток на системата за подово отопление и по този начин да се осигури достигането на стойността на ΔT по проект.

Работа на високо температурния вентил за свръхналягане

ecotherm

Високо температурният вентил за свръхналягане позволява да се запази напора на циркулационната помпа на топлоизточника постоянен, във функция на максимален дебит при висока температура, изискван от устройството и в случай на ръчно или автоматично изключване (с електротермични глави) от някой инсталиран високо температурен кръг.

Хидравлична диаграма на устройства за контрол на температурата – само отопление

ecotherm

А – външен сензор;
B – сензор за температура на околна среда;
C – температурен контролер;
D – вътрешен сензор.

Хидравлична диаграма на устройство за контрол на температурата – само отопление и охлаждане

ecotherm

Екотерм Проект продължава да предлага атрактивни решения в HVAC сектора и да предлага продукти, отговарящи на най-високите изисквания на потребителите. Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна на сайта или на страниците на фирмата във Facebook и Instagram.

Може да харесате още...