Дървесна биомаса – алтернативен източник на енергия

kotli

Екотерм Проект ЕАД предлага на българския пазар водогрейни котли и топловъздушни генератори, оползотворяващи дървесна биомаса, на италианската компания D’Alessandro Termomeccanica. Традиците в производството на съоръжения за биомаса в D’Alessandro Termomeccanica са от 1980 г., като специално внимание се отделя на дизайна и технологичните проучвания на алтернативни системи за отопление.

D’Alessandro Termomeccanica предлага решения за отопление в битовия сектор, селското стопанство и животновъдството. Благодарение на широката гама  предлагани мощности в диапазона от 20 kW до 4100 kW, съоръженията намират приложение в промишлени инсталации, инсталации за централно отопление и други.

Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво, в частност пелети от биомаса, получена при обработката на селскостопански и горски остатъци (дърво, остатъци от маслини, нарязани черупки и костилки от плодове, дървесни стърготини …).

Сред  възобновяемите източници на енергия, биомасата представлява голям ресурс за хората и околната среда.

В резултат на постоянни проучвания, компанията разширява своята продуктова гама с производството на парни котли, котли за прегрята вода (като тръбата за вода е едновременно и противопожарна тръба), котли работещи с отработено масло. Подобрява техническата конструкция, ноу-хау, сервиза на индустриални и технологични системи, когенератори.

Новата продуктова гама е предназначена основно за инсталации в промишлеността, както за хранително-вкусовата, за текстилната, така и в селскостопанския сектор, в дървопреработването, в производството на хартия и др.

Предлаганите мощности са в диапазон от 100 до 7000 kW при базовите модели, и налягане от 5 до 24 bar.

kotli

Сред силните страни на D’Alessandro Termomeccanica са: интересът да предлага идеални решения, които винаги отговарят на нуждите на клиента; дизайн и производство в собствени фабрики, следване на политика „Произведено в Италия“; използване на материали и конструктивни елементи в съответствие с PED (Директива за уреди, работещи под налягане), сертифицирани от италиански нотифициран орган, съдействие при въвеждането в експлоатация и след продажбата.

D’Alessandro Termomeccanica създава и продукти за производството на топлинна и електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници, вписващи се идеално в контекста на така наречената “зелена икономика” и гарантиращи икономия на енергия в сравнение с традиционните изкопаеми горива, и драстично намаляване вредното въздействие върху околната среда.

Продуктите и услугите на D’Alessandro Termomeccanica са отличени с високия стандарт за качество UNI EN ISO 9001: 2008 и са в съответствие с Европейската EN 303-5.

Екотерм Проект ЕАД e фирмата, която предлага на българския пазар италианските съоръжения за оползотворяване на дървесна биомаса D’Alessandro Termomeccanica.

Може да харесате още...