pixel

Bisolid – признато качество на впечатляващи цени

Pelletherm V.4 Bisolid

Като дългогодишен производител на съоръжения за изгаряне на биомаса, фирма Екотерм Проект, продължава своята традиция да предлага висококачествени продукти на българския пазар. Утвърдената вече марка Bisolid не спира да обогатява гамата си от котли, покриващи европейски изисквания. Този път водогрейният пелетен котел Pelletherm V.4 Bisolid получи сертификат за качество TÜV.

sertifikat

TÜV сертификатът гарантира международни стандарти за качество и безопасност на съоръжението.

sertifikat

Пелетният котел Bisolid покрива изискванията на сертификата, като осигурява над 91% ефективност и има интегрирани защити за безопасност, благодарение на които клиентите се радват на улеснена и безпроблемна експлоатация. Освен лесна и динамична работа, чрез компактната и опростена стоманена конструкция, потребителите могат да разчитат и на лесен монтаж и обслужване (plug & play) на котела.

Стоманеният водогреен пелетен котел серия Bisolid служи за отопление в локални инсталации, които могат да бъдат реализирани като системи с естествена циркулация на водата или пък чрез принудителното й движение, осигурено от циркулационна помпа. Топлообменникът е модул от система, предназначена за автоматично оползотворяване на пелети и загряване на циркулационна вода. Организацията на горивния процес и топлообмена със стените на котелното тяло обезпечават висок коефициент на полезно действие на съоръжението. Шамотните елементи монтирани в пещната камера, осигуряват оптимален горивен процес и помагат за цялостното изгаряне на горивото.

Конструкцията на топлообменника на котела отговаря на изискванията за устойчивост съгласно действащия стандарт за такъв тип съоръжения: БДС EN 303-5:2012 – „Отоплителни котли. Част 5: Отоплителни котли за твърдо гориво с ръчно и автоматично подаване на горивото с номинална топлинна мощност до 500 kW. Терминология, изисквания, изпитвания и маркировка”.

Автоматизиpаният и оптимизиран горивен процес на котел Bisolid се осигурява чрез пелетна горелка Bisolid GP xx_B hc с ръчно почистване на горивната камера. Тези горелки позволяват да изгарят и нискокачествени дървесни пелети с високо пепелосъдържание и с диаметър Ø 6-8 mm. Ръчното механично почистване на скарата на горивната камера, посредством лостов механизъм се извършва без отваряне на котела и без прекъсване на работата му. Процесите по запалване, следене на пламъка, продухване на горивната камера са напълно автоматизирани. Контролираното смесване на въздуха и горивото в горелката допринасят за екологичното горене и високата ефективност.

Bisolid GP xx_B hc

Резултатът е ниски вредни емисии и ниски експлоатационни разходи. Когато се добави и атрактивната цена, котелът Bisolid се превръща в една истински разумна инвестиция.

Управлението на съоръжението е максимално улеснено. Котелът е оборудван с компактно управление, интерфейсно табло и изнесени в задния край конектори, предоставя се възможност за работа със стаен термостат и регулирането на топлинната мощност е в широк диапазон.

При закупуване, клиентите получават котела в дървена опаковка. Екотерм Проект и тук са помислили за удобството на потребителя и предлагат тази дървена опаковка да се използва като пелетен бункер при първоначалния пуск и настройката на котела. Към стандартната окомплектовка на Bisolid Mario е включен и комплект инструменти за почистване.

Котелът Bisolid е високоефективен котел, чието международно качество е гарантирано от получения TÜV сертификат. Максимално улеснената експлоатация и разумната инвестиция го превръщат в едно идеално съоръжение за покриване на нуждите за отопление на битови и фирмени обекти, както и за подгряване на БГВ. Потребителите могат да разгледат и сайта www.ecotherm.bg, за да изберат подходящ стаен термостат (стаен програматор), с който да регулират топлината в помещението.

Може да харесате още...