pixel

Няма енергийна ефективност без измерване на консумацията на енергия

Измервателните уреди на Siemens осигуряват точното отчитане и разпределение на потреблението на енергия за отопление и охлаждане в офиси и жилищни сгради. Също така те позволяват стойностите да бъдат отчитани на място или дистанционно с помощта на радиовълни или антени (концентратори). Уредите са изключително точни и надеждни, с доказана ефективност в хиляди приложения.  Благодарение на предлаганите допълнителни аксесоари  те могат да се използват безпрепятствено към всякакви приложения.

Измервателните уреди отговарят на изискванията на E1434 и са в съответствие с MID. Времето за използване на измервателните уреди, които нямат нужда от поддръжка, е до 15 години. Siemens предоставя иновативни системи за дистанционно отчитане на консумираната енергия – стандартизираните M-bus (А) и импулсни изходи позволяват лесно и бързо интегриране в системи от по-високо ниво към сградна автоматизация, walk-by системи (B), където данните се отчитат посредством радиовълни в движение – лесно, бързо и надеждно, и автоматична система за безжично отчитане на измервателни уреди (AMR) (C). В публично достъпни зони или  зони извън сградата отчитащото лице получава дистанционен достъп чрез мобилно устройство. Тези системи са напълно приложими  както за нови сгради, така и за осъвременяване на стари. При тях данните за консумираната енергия са достъпни за отчет по всяко време – без нуждата от уговорени срещи и допълнителни административни усилия.

Всички измервателни уреди са оборудвани с дисплей или броячен механизъм. По този начин живущите могат да следят информацията за консумираната от тях енергия по всяко време. Чрез дистанционното отчитане отпада и нуждата от посещения на място. Не е необходимо присъствието на някой от собствениците и/или наемателите на жилището. Носител на информация като M-bus комуникация или мрежова антена събира всички данни за консумираната енергия. Благодарение на различните варианти на отчитане устройствата могат да бъдат използвани в автономна система за отчитане, да бъдат интегрирани в системата за домашна автоматизация SyncoTM living, или в системата за сграден мениджмънт Desigo™.

Безжично прехвърляне на данни AMR 868 MHz

Чрез автоматичната система за отчитане на измервателни уреди (AMR) данните могат да бъдат събирани безжично. Антената (концентратора) използва радиовълни в сградата или имота, за да събере показанията на уредите. Получената информация в антената (концентратора) може да бъде препредадена посредством M-bus, Ethernet или GSM (мобилна телефонна мрежа).

Отчитане на данни в движение чрез walk-by система

В walk-by системите данните се отчитат посредством радиовълни в движение  – лесно, бързо и надеждно. В публично достъпни зони или зони извън сградата отчитащото лице получава дистанционен достъп чрез мобилно устройство. След проверка за достоверност данните се изпращат чрез Bluetooth към лаптопа на отчитащия.

Един за всички

M-bus е доказана система за измерване, използвана за дистанционно отчитане на данните за потреблението. Съответства на EN 1434/3. Чрез своя стандартен M-bus протокол отчетената консумация от всички свързани измервателни уреди се извлича с лекота. M-bus се използва предимно в зони, където устройствата са свързани в система и са разположени в голяма зона, като например абонатни станции.

Електронен топлинен разпределител

WHE5 е отлично и икономично решение за еднофамилни жилища, офисни и административни сгради, чиито разходи за отопление се разпределят между потребителите в зависимост от тяхната реална консумация. Според комуникацията са налични два вида:

·         Без комуникация:  WHE50..

·         С радио интерфейс: WHE54.. / WHE63..

Турбинков топломер и студомер

Турбинковите топломери WFM и топлостудомерите WFN са електронни измервателни уреди с компактен дизайн, използвани за точното измерване на енергийна консумация за дебити от 0.6 до 2.5m 3/h. Турбинковият топломер съответства на MID клас 3. Според комуникацията са налични два вида:

·         Без комуникация WFM50..

·         С M-bus комуникация WFx54..

·         С  AMR, радио комуникация WFx57..

Ултразвукови топломери

Ултразвуковите топломери се предлагат с номинални дебити 0.6 до 60m 3/h. Те са предназначени за отчитане на отоплителната енергия в абонатни станции и системи с централно отопление в жилищни сгради. Тези уреди могат да бъдат използвани и като топлостудомери или студомери. Налични са  3 вида със следните номинални дебити:

·         WSM5.. / WSB5.. с пластмасов измервателен уред 0.6 m3/h, 1.5 m3/h, 2.5 m3/h.

·         WSM6../ WSB6.. с месингова единица за измерване на обема: 0.6 m3/h, 1.5 m3/h, 2.5 m3/h.

·         2WR6..компактен измервателен уред: 0.6 m3/h, 1.5 m3/h, 2.5 m3/h.

·         UH50..многофункционален месингов уред: 0.6 m3/h … 60 m3/h.

Водомери за питейна вода

WFK30/WFW30 измерват консумацията на студена или топла вода при дебити от 2.5 m3/h, 4 m3/h. Всички водомери могат да бъдат оборудвани с модули за дистанционно отчитане на данни, използвайки системите M-bus, AMR или walk-by. На разположение са 3 типа водомери, налични и с оптичен комуникационен интерфейс:

·         Водомер за студена вода: WFK30..: Q3 2.5 m3/h, 4 m3/h

·         Водомер за топла вода: WFW30..: Q3 2.5 m3/h, 4 m3/h

За водомерите WFK30../WFW30.. са налични следните модули за добавяне на радио:

·         За walk-by and AMR комуникация: WFZ661

·         За M-bus комуникация: WFZ1

·         Водомер за студена вода WFK40..: Q3 2.5 m3/h, 4 m3/h

·         Водомер за топла вода WFW40..: Q3 2.5 m3/h, 4 m3/h

Следните модули за добавяне са налични за WFK40.. / WFW40..:

·         Импулсен модул WFZ4x

Импулсен модул WFZ43
М-bus уеб сървър WTV676-HB6035

Уеб сървърът на Siemens M-bus WTV676-HB6035 може да интегрира до 250 жични и до 2500 безжични измерващи устройства. За радиоотчет е необходим и RF конвертор  WTX660-E05060.

Новият M-bus уеб сървър WTV676-HB6035 има възможност да интегрира и чете RF устройства от всякакви производители, които работят с RDF M-bus стандарти. За четенето на RF устройствата е нужен поне един RF конвертор, който може да поеме до 500 устройства.

В случай че трябва да се четат повече от 500 устройства или структурата на сградата изисква повече конвертори, трябва да се монтира допълнителен конвертор за гарантирането на надеждна RF комуникация. Максималният брой RF конвертори, свързани към един уеб сървър, е  23. RF конверторът се захранва с напрежение 230V.

Измервателните  уреди и системи за отчитане на направление Сградни технологии на Siemens са предназначени да отговарят на бъдещите изисквания в синхрон с ангажираността на компанията към разработването и популяризирането на международните стандарти.

Интелигентната сградна автоматизация на Siemens предоставя иновативни енергоспестяващи функции, които създават условия за сертифициране на сградите според клас А, съгласно европейски стандарт EN 13757. Благодарение на отворените стандарти съществуващите системи могат да бъдат разширявани или променяни по всяко време. В резултат на това клиентите на направление Сградни технологии на Siemens получават дългосрочна защита на инвестициите, гарантирани от дългия живот и надеждността на продуктите.

Free Download Center

Тук можете да изтеглите през Android и iOS всички брошури, инструкции, спецификации и техническа документация на направление Сградни технологии на Siemens.

Free HIT порталът намалява времето за търсене на подходящи продукти при проектирането на ОВК инсталации. Инструментът предлага повече от 300 предварително конфигурирани стандартни сградни приложения, които са класифицирани според потенциалните икономии на енергия в съответствие с EN 15232.

Тук можете да откриете всички приложения на Siemens:


За повече информация:
[email protected]
siemens.bg/bt
#creating perfect places

Може да харесате още...